Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná informace

 1. Tyto zásady se vztahují na web, působící na adrese URL: https://www.hotelzacisze.pl/polityka-prywatnosci
 2. Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je: TURISTICKÝ POUKAZ. z o.o. Sp.k. Stary Dwór 16, 43-436 Velké kopce
 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele: recepcja@hotelzacisze.pl
 4. Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s údaji poskytnutými dobrovolně na Webu je Provozovatel.
 5. Web používá osobní údaje pro následující účely:
  • Vedení newsletteru
  • Vyřizování dotazů přes formulář
  • Realizace objednaných služeb
  • Prezentace nabídky nebo informací
 6. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím údajů dobrovolně vložených do formulářů, které se zadávají do systémů Provozovatele.
  2. Ukládáním cookies na koncových zařízeních (takzvaný. "cookies").

2. Vybrané způsoby ochrany dat používané Provozovatelem

 1. Místa, kde se přihlašujete a zadáváte své osobní údaje, jsou chráněna v přenosové vrstvě (SSL certifikát). To poskytuje osobní údaje a přihlašovací údaje, zadané na stránce, jsou zašifrovány na počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.
 2. Operátor pravidelně mění svá administrátorská hesla.
 3. Za účelem ochrany dat Provozovatel pravidelně pořizuje záložní kopie.
 4. Důležitým prvkem ochrany dat je pravidelná aktualizace veškerého softwaru, používá Provozovatel ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace programových komponent.

3. Hosting

 1. Web je hostován (technicky udržovaný) na serverech provozovatele: nazwa.pl
 2. Pro zajištění technické spolehlivosti uchovává hostingová společnost protokoly na úrovni serveru. Mohou být předmětem záznamu:
  • zdroje určené pomocí URL ID (adresy požadovaných zdrojů – stránek, soubory),
  • dotaz na čas příjezdu,
  • čas odeslání odpovědi,
  • jméno klientské stanice - identifikace prováděná protokolem HTTP,
  • informace o chybách, ke kterým došlo během transakce HTTP,
  • URL stránky dříve navštívené uživatelem (odkaz na odkaz) – pokud byly webové stránky přístupné prostřednictvím odkazu,
  • informace o prohlížeči uživatele,
  • informace o IP adrese,
  • diagnostické informace související s procesem samoobjednávky služeb prostřednictvím záznamníků na webu,
  • informace související s vyřizováním e-mailu adresovaného Provozovateli a zasílaného Provozovatelem.

4. Vaše práva a další informace o tom, jak jsou vaše údaje používány

 1. V některých situacích má Správce právo předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro plnění povinností Správce. To platí pro takové cílové skupiny:
  • pověření zaměstnanci a spolupracovníci, kteří používají údaje k dosažení účelu webu
 2. Vaše osobní údaje již Správce nezpracovává, než je nutné k výkonu souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. o účetnictví). S ohledem na marketingové údaje nebudou údaje zpracovávány déle než 3 lata.
 3. Máte právo požádat Správce:
  • přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
  • jejich opravy,
  • vymazání,
  • omezení zpracování,
  • a přenos dat.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.2 ke zpracování osobních údajů za účelem sledování právně oprávněných zájmů, které Správce sleduje, včetně profilování, právo vznést námitku však nelze uplatnit, pokud existují platné oprávněné důvody pro zpracování, zájmy, které jsou nad vámi, práv a svobod, zejména ujednání, vymáhání nebo obhajování nároků.
 5. Na postup Správce si můžete stěžovat předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, the. Sazby 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz webových stránek.
 7. Ve vztahu k vám mohou být prováděny činnosti zahrnující automatizované rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu Správcem.
 8. Osobní údaje nejsou předávány ze třetích zemí ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů. Prostředek, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Služba shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytovány.
 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (časové označení, adresa IP).
 3. Servis, v některých případech, může ukládat informace, které usnadňují propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.
 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování požadavku na službu nebo obchodního kontaktu, registrace služby atd. Pokaždé přehledným způsobem informuje kontext a popis formuláře, k čemu se používá?.

6. Správce systému Windows

 1. Informace o chování uživatelů na webu mohou podléhat protokolování. Tyto údaje slouží ke správě webu.

7. Důležité marketingové techniky

 1. Provozovatel využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu, prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel nepředává osobní údaje provozovateli této služby, pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Provozovatel využívá řešení, které uživatelům provoz Webu automatizuje, např. která může odeslat e-mail uživateli po návštěvě konkrétní podstránky, za předpokladu, že souhlasil se zasíláním obchodní korespondence od Provozovatele.

8. Informace o cookies

 1. Web používá soubory cookie.
 2. Pliki sušenky (takzvaný. "cookies") tvoří data IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání Webových stránek Webu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, odkud pocházejí, doba uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjekt, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je provozovatel Webu.
 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. udržování relace uživatele webu (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
  2. dosažení cílů stanovených v části výše “Důležité marketingové techniky”;
 5. Web používá dva základní typy cookies: "zasedání" (soubory cookie relace) a "trvalé" (trvalé soubory cookie). Soubory cookie „relace“ jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webový prohlížeč). „Trvalé“ cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do doby, než je Uživatel smaže..
 6. Software pro procházení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Je také možné automaticky blokovat cookies.Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci vašeho webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou využívat i subjekty spolupracující s provozovatelem Webu, to platí zejména pro společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA), Cvrlikání (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa cookies – jak vyjádřit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Rezervujeme, že zakázání cookies nezbytných pro autentizační procesy, bezpečnost, udržování uživatelských preferencí může být obtížné, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte svůj webový prohlížeč ze seznamu níže, používáte a postupujte podle pokynů:

  Mobilní zařízení:

KONTAKT

Adresa

the. Turista 1,

34-350 Cisiec

(vedle Wegierska Górka)

KONTAKT