ПРАВИЛА СПА
 1. Na umówiony zabieg należy przybyć do Recepcji Hotelu minimum 10 min przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 2. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu, bez możliwości obniżenia jego ceny.
 3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, należy poinformować Recepcję minimum 1 dzień przed planowanym dniem zabiegu. Bez uprzedniego odwołania zabiegu, wykupiony voucher przepada.
 1. Przed przystąpieniem do zabiegu, Goście zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do wybranych przez siebie zabiegów.
 2. Ogólne przeciwwskazania:
 • Zmiany dermatologiczne (grzybice, brodawki, itp.)
 • Przerwania ciągłości skóry
 • Nowotwory złośliwe i niezłośliwe
 • Ostre i podostre stany zapalne, ropne, alergiczne
 • Wczesne okresy po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach
 • Świeże zakrzepy
 • Zapalenie żył, duże żylaki, tętniaki
 • Krwotoki i tendencje do ich występowania
 • Zaawansowana choroba nadciśnieniowa
 • Niewyrównane wady serca
 • Rozrusznik serca, endoprotezy
 • Choroby narządów wewnętrznych
 • Choroby reumatyczne
 • Epilepsja, цукровий діабет
 • Czas menstruacji
 • Ciąża w pierwszym i ostatnim trymestrze, годування груддю
 1. Wykonanie zabiegów będzie odmawiane osobom:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 • dla których wykonanie usługi może stanowić zagrożenie życia i zdrowia
 • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Gości i pracowników SPA
 • których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm
 • niepełnoletnim
 1. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach.
 2. Hotel zapewnia odpowiednią garderobę do wykonania zabiegów (szlafrok, jednorazowe kapcie, jednorazową bieliznę, ręcznik).
 3. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych.W innym przypadku zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem.
 1. Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w gabinecie lub szatni.
 2. Będziemy wdzięczni Państwu za zgłaszanie Personelowi SPA wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na eksploatację SPA i jakość świadczonych usług.
 3. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.

КОНТАКТ

Адреса

the. Туристичний 1,

34-350 Cisiec

(поруч з Wegierska Górka)

КОНТАКТ