REGULAMIN SPA

 1. Na umówiony zabieg należy przybyć do Recepcji Hotelu minimum 10 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 2. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu, bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.
 3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, należy poinformować Recepcję minimum 1 dzień przed planowanym dniem zabiegu. Bez uprzedniego odwołania zabiegu, wykupiony voucher przepada.
 4. Przed przystąpieniem do zabiegu, Goście zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do wybranych przez siebie zabiegów.
 5. Ogólne przeciwwskazania:
 • zmiany dermatologiczne (grzybice, brodawki, itp.)
 • przerwanie ciągłości skóry
 • nowotwory złośliwe i niezłośliwe
 • ostre i podostre stany zapalne, ropne i alergiczne
 • wczesne okresy po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach
 • świeże zakrzepy
 • zapalenie żył, duże żylaki i tętniaki
 • krwotoki i tendencje do ich występowania
 • zaawansowana choroba nadciśnieniowa
 • niewyrównane wady serca
 • rozrusznik serca, endoprotezy
 • choroby narządów wewnętrznych
 • choroby reumatyczne
 • epilepsja
 • cukrzyca
 • czas menstruacji
 • ciąża w pierwszym i ostatnim trymestrze, karmienie piersią
 1. Osobom:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
 • dla których wykonanie usługi w może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia,
 • których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
 • których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm, wykonanie zabiegu będzie odmawiane.
 1. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach.
 2. Hotel zapewnia odpowiednią garderobę do wykonywania zabiegów (szlafrok, jednorazowe kapcie, jednorazową bieliznę, ręcznik).
 3. Zalecamy przybycie do SPA bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. W innym przypadku zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem.
 4. Hotel nie odpowiada rzeczy pozostawione w gabinecie lub szatni.
 5. Płatność za usługi pobierana jest po ich wykonaniu, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. Będziemy wdzięczni Państwu za zgłaszanie Personelowi SPA wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na eksploatację SPA i jakość świadczonych w nim usług.
 7. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.